ทัวร์โรงงาน - GANZHOU ETONE FOREIGN ECONOMIC & TECHNOLOGICAL COOPERATION CO., LTD.
ศีรษะ

ทัวร์โรงงาน

สำนักงาน

สำนักงาน-1
สำนักงาน-2
สำนักงาน-3

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ-1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-3
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-4
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-5
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-6

สำนักงาน

ทีม-1
ทีม-2
ทีม-3